Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mandag 1. marts 2021 kl. 19.00, hvor de fremmødte skal stemme om en ændring af foreningens vedtægter. Tilmelding bedes ske pr. e-mail til eg@jolklub.dk.

Generalforsamlingen vil, under hensyn til forsamlingsforbuddet pga. Covid-19, blive afholdt elektronisk via Zoom. Deltagende ved generalforsamlingen vil efter tilmelding få tilsendt link til Zoom-mødet.

Vel mødt!

Bestyrelsen i Juridisk Ølklub