Følgende betingelser er gældende for alle køb foretaget hos Juridisk Ølklub (CVR. 38551574).

1. Generelt
1.1 Enhver aftale om køb og leverance af billetter mv., mellem parterne i en indgået aftale, sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
1.2 Aftale om køb er underlagt dansk rets almindelige regler, og kan først betragtes som endelig, når Juridisk Ølklub digitalt har registreret anmodning om køb af billetter samt modtaget betaling.
1.3 Brugere af hjemmesiden/billetkøbere accepterer, at Juridisk Ølklub ikke kan gøres ansvarlig for fejl ved sitet, herunder – men ikke begrænset til – fejl som følge af tekniske forstyrrelser, virusangreb og nedbrud.
1.4 Billetter kan kun købes og bruges af medlemmer af Juridisk Ølklub.

2 Køb
2.1 Billetkøberen accepterer ved køb, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for handlen.
2.2 Hvor ikke andet er beskrevet, er køb omfattet af dansk rets almindelige regler
2.3 For nogle arrangementer kan der være restriktioner for antallet af billetter, der kan erhverves pr. person/transaktion. I så fald vil dette fremgå på hjemmesiden under arrangementet, og Juridisk Ølklub forbeholder sig retten til at korrigere/afvise alle ordrer, hvor antallet af købte billetter overstiger antallet af billetter, der maksimalt kan erhverves pr. person.
2.4 Det er billetkøbers ansvar at sikre sig mod fejlbestillinger inden gennemførelse af en ordre.
2.5 Juridisk Ølklub ombytter ikke købte billetter til andre arrangementer.
2.6 Juridisk Ølklub forbeholder sig retten til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetalingspris ekskl. evt. gebyrer og porto.
2.7 Der tages forbehold for priser oplyst forkert på hjemmesiden, såvel som aflyste arrangementer.

3 Betaling
3.1 Betaling kan kun finde sted ved direkte bankoverførsel. Bankoverførslen skal finde sted på samme dag, som du har købt billetten, ellers forbeholder Juridisk Ølklub sig retten til at annullere din ordre, og din billet er da tabt.
3.2 Din billet bestræbes på at blive sendt til din e-mail, indenfor 24 timer efter at din betaling er modtaget på vores nedenstående konto.
3.3 Bankoverførsel skal ske til reg. nr. 9570 konto nr. 12221762.
3.4 Når du overfører til vores konto, skal du både skrive dit fornavn, efternavn og ku-mail.
3.5 Der gøres opmærksom på, at bankoverførsel fra banker, der ikke tillader straksoverførsel, kan der gå op til én bankdag, før overførslen kan ses på Juridisk Ølklubs konto.

4 Levering
4.1 Levering af købte billetter, sker først efter vi har bekræftet overførsel til ovenstående bankkonto. Du vil modtage din billet på den mail du har oplyst, da du oprettede dig som medlem af Juridisk Ølklub.
4.2 Billetter fremsendt med elektronisk post, fremsendes hurtigst muligt, idet Juridisk Ølklub bestræber sig på at fremsende billetten indenfor 24 timer, efter vi kan bekræfte at bankoverførsel med det skyldige beløb har fundet sted.

5 Personoplysninger
5.1 Billetkøberen accepterer ved handel via www.jolklub.dk, at Juridisk Ølklub opbevarer og gemmer personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med billetkøb og oprettelse af medlemskab/bruger på hjemmesiden.
5.2 Personoplysningerne såsom navn, adresse, telefonnummer, oplysninger om e-mailadresse etc., overdrages ikke til tredjeparter og al kommunikation på hjemmesiden sker via en krypteret SSL-forbindelse (HTTPS).
5.3 Det er billetkøberens ansvar, at Juridisk Ølklub altid har korrekte kontaktoplysninger, således at meddelelse om aflyste/ændrede arrangementer og fremsendelse af billetter kan videregives til billetkøberen.

6 Billetten
6.1 Købte billetter fungerer som adgangsbevis til det omhandlede arrangement, og må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange med henblik på at skaffe flere personer adgang til samme arrangement. Overtrædelse heraf vil føre til annullering af billet samt eksklusion fra Juridisk Ølklub (vedtægternes § 4) af samtlige personer, der har anvendt/forsøgt at anvende samme adgangsbevis.
6.2 Billetter vil blive sammenholdt med en ordreliste af Juridisk Ølklub, ved stedet og tidspunktet for arrangementets afholdelse.
6.3 Billetkøberen accepterer, at der muligvis skal forevises ID i form af kørekort, pas eller andet gyldig personidentifikation samme med billetten for at få adgang til et arrangement.
6.4 Billetkøbere gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der efter dansk lovgivning (Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer af 23. maj 2007) er forbud mod, samt straf forbundet med, at søge at opnå fortjeneste eller anden form for vinding ved videresalg af billetter.
6.5 Ødelagte, mistede og stjålne billetter refunderes som udgangspunkt ikke.
6.6 Billetten kan fremvises elektronisk.

7 Fortrydelsesret
7.1 Ved køb af billetter på www.jolklub.dk, fraskriver du dig din fortrydelsesret, i henhold til dansk lovgivning om køb af billetter på nettet.

8 Reklamation
8.1 Reklamation vedrørende et arrangement skal rettes til Juridisk Ølklub, hvorefter vi vil formidle kontakten til evt. tredjemandsarrangør.
8.2 Reklamation vedrørende selve billetkøbet skal altid rettes direkte til Juridisk Ølklub.

9 Aflysning
9.1 Ved sygdom, force majeure m.v. forsøges arrangeret en ny arrangementsdato, hvor købte billetter da vil være gældende. Billetter refunderes ikke, så længe et arrangement kan flyttes med samme opsætning til en anden dato.
9.2 Ved aflysning af et arrangement refunderes grundprisen på billetten.
9.3 Ændring i dato, delvis gennemførelse af arrangement, arrangementer ikke gennemført i henhold til arrangementsbeskrivelsen etc. anses ikke for aflyste.
9.4 Billetgebyrer, leveringsgebyrer, kortgebyrer samt evt. afholdte omkostninger til porto refunderes ikke.

10 Ændringer
10.1 Juridisk Ølklub forbeholder sig retten til at ændre dato og tidspunkt for et arrangements gennemførelse senest 24 timer før det oprindelige afholdelsestidspunkt og dato, uden at dette kan betragtes som misligholdelse endsige aflysning af det pågældende arrangement.

11 Tab
11.1 Juridisk Ølklub kan ikke gøres ansvarlige for direkte eller indirekte tab som følge af arrangementer, der kun er delvist – eller slet ikke – gennemført.

12 Lovvalg og værneting
12.1 Aftale om køb af billetter via www.jolklub.dk er underkastet dansk ret.